POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU společnosti VT HRANICE s.r.o.

V návaznosti na měnící se potřeby a konkrétní cíle a záměry společnosti VT HRANICE s.r.o., které vycházejí z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností vedení společnosti, technických pracovníků, kteří mohou při:

 • montážních vodoinstalatérských, topenářských a přidružených výrobách,
 • instalaci a opravách elektrických strojů a přístrojů,
 • montážích, opravách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízeních,
 • montážích měřidel,
 • rekonstrukci a udržování staveb kotelen a parovodů,


ovlivnit kvalitu a dopady do životního prostředí produkce, se vedení společnosti VT HRANICE rozhodlo stanovit následující politiku integrovaného systému managementu.
 

 1. Společnosti bude udržovat a zdokonalovat integrovaný systém managementu daný ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
 2. Být preferovaným a spolehlivým partnerem pro zákazníky společnosti v oboru instalačních prací pro vytápěcí techniku, a to plně v rozsahu oprávnění k podnikání.
 3. Poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní řešení zakázek na základě znalosti současných a budoucích individuálních potřeb a očekávání zákazníků.
 4. Dosáhnutí stabilní a dlouhodobé kvality služeb, při optimální skladbě sortimentu se zohledněním vlivu na životní prostředí, dle potřeb a požadavků zákazníka a při důsledném dodržování příslušných norem a technologických postupů.
 5. Vytvořit pracovníkům společnosti takové pracovní podmínky, kde bude přihlédnuto k optimálnímu využití jejich znalostí a schopností a jejich kvalifikačního potenciálu.
 6. Nabízet pracovníkům příležitost k jejich osobnímu růstu a vzdělávání.
 7. Podporovat týmovou práci pracovníků s cílem prohloubení jejich odbornost a univerzálnost.
 8. Zvláštní zřetel věnovat kvalitě průběhu všech realizovaných činností a ochraně životního prostředí.
 9. Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení vlády a vyhlášek České republiky.
 10. Realizovat nová technická řešení s cílem eliminace znečišťování životního prostředí, snížení energetické náročnosti a náhrady přírodních surovin a paliv alternativními obnovitelnými zdroji.


Kvalita celého průběhu jednotlivých procesů, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků jsou nedílnou součástí filosofie VT HRANICE s.r.o., která se hlásí ve své politice k prvkům trvale udržitelného rozvoje.

Vedení společnosti VT HRANICE se tímto svým vyhlášením zavazuje k plnění požadavků integrovaného systému managementu k zajišťování potřebných a přiměřených zdrojů a k neustálému zlepšování efektivnosti společnosti v návaznosti na platné zákonné normy.

V Hranicích 5.12.2017

                                                                      Jiří Jurča – ředitel společnosti