Reference 2009

KAUFLAND Vsetín

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Přeložka parovodu z předizolovaného potrubí DN300.