Reference 2009

SOPŠ a SOU strojírenské Hranice – dílny odborné výuky

Investor: Olomoucký kraj, ul.Jeremenkova 40a

Realizace: Kompletní dodávka a montáž ocelové montované haly konstrukce HARD, včetně stavebních prací a přeložek inženýrských sítí.

Referenční list: Zobrazit soubor