Reference 2009

VN Olomouc-Hospodářský dvůr-zdravotnické provozy

Investor: Vojenská nemocnice Olomouc

Realizace: Celková rekonstrukce stávajícího objektu na nemocniční zařízení, kompletní dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a rozvodů chladu.