Reference 2013

Hotel u sportovního areálu Véska

Investor: OHL ŽS a.s.

Realizace: Kompletní rozvody ležaté dešťové a splaškové kanalizace, vnitřní rozvody odpadního potrubí, rozvody TUV a SV včetně cirkulace, rozvody CU pro otopná tělesa a lavicové konvektory. Kompletní dodávka a montáž  strojovny osazené dvěma elektrokotly, nerezovým zásobníkem ACV, akumulačním zásobníkem REFLEX a automatickým doplňovacím zařízením. Kompletní dodávka a montáž zemního kolektoru včetně instalace tepelného čerpadla ALFA INNOTEC systém země-voda. Dodávka a montáž zařizovacích luxusních předmětů v v hotelových pokojích zn. JIKA Cubito. Autorem tohoto zdařilého projektu byla architektonická kancelář Rusín a Wahla z Brna. Autorům se navrženým řešením podařilo citlivě začlenit novou hmotu do okolního prostředí a zrealizovaná novostavba je plně v souznění s okolní přírodou.  

Termín realizace: leden - listopad 2013