Reference 2013

NsP Havířov – Rekonstrukce 4.podlažního infekčního pavilonu

Investor: Moravskoslezský kraj

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů kanalizace, požární a pitné vody, vč. finální kompletace ZTI. Dodávka a montáž nových rozvodů měděného potrubí ÚT k novým otopným tělesům a napojení na stávající předávací stanici, doplněnou o nový rezervní nerezový zásobník TÚV a nový rozdělovač s napojením topných okruhů a VZT.                                             Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod topné a chladné vody pro VZT jednotky, vč. připojení VZT ohřívačů a chladičů.

Termín realizace: leden - červenec 2013