Reference 2013

Bytový dům v obci Mrsklesy

Investor: Obec Mrsklesy

Realizace: Objekt  sociálního bydlení, pro sociálně slabší občany obce Mrsklesy. Kompletní dodávka ležaté kanalizace splaškové a dešťové, vodovodní přípojky pro jednotlivé jednotky. Rozvody vody a odpadů, kompletace ZTI.

Termín realizace: říjen - prosinec 2013