Reference 2014

PENNY market, Brumov - Bylnice

Investor: TM STAV s.r.o.

Realizace: Kompletní dodávka ležaté kanalizace a odpadního potrubí. Přeložka vodovodu litinovým potrubím DN 250, přípojka vodovodu DN 63. Vnitřní rozvody vody, včetně finální kompletace ZTI předmětů.

Termín realizace: leden - březen 2014