Reference 2016

Rekonstrukce rozvodů voda a kanalizace ZŠ Šromotovo II.ETAPA

Investor: Město Hranice

Realizace: Byla provedená rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody a kanalizace. Dále proběhla kompletní rekonstrukce všech rozvodů v hlavní kuchyni školy včetně stavebních prací.   

Termín realizace: 7-8/2016