Reference 2017

SOŠ Lesnická a strojírenská Šternberk - kotelna

Investor: OLOMOUCKÝ KRAJ

Realizace: Předmětem plnění byla nová plynová kotelna do 1. PP domova mládeže. Stávající dožitá plynová kotelna ve 4.NP se zdemontovala. Nová plynová kotelna je osazena 3 nástěnnými kondenzačními kotli, každý o výkonu 100kW, zapojenými do kaskády. Novým akumulačním zásobníkem na teplou užitkovou vodu o objemu 1000l a novým deskovým výměníkem pro přípravu teplé užitkové vody o výkonu 300 kW. Strojní dodávky kotelny byla rovněž v nových dodávkách a montážích včetně nového exteriérového komína. Předmětem plnění byly i související práce PSV a montáže na kanalizaci, rozvodech vody, silnoproudé elektroinstalaci, MaR, přívodu spalovacího vzduchu do kotelny, odkouření a vytápění. V centrální chodbě 1. PP domova mládeže prošly rekonstrukcí ležaté rozvody studené vody, teplé užitkové vody, cirkulační vody, ležaté rozvody vytápění a osvětlení této chodby.

Termín realizace: 8-10/2017