Reference 2017

Střední zdravotnická škola Vsetín

Investor: ZLÍNSKÝ KRAJ

Realizace: Rekonstrukce rozvodů teplé vody (v nerezi) a topení (v uhlíkové oceli) a to včetně hlavního regulačního rozdělovače (sběrače) a MaR. Dále byly na všech radiátorech vyměněné TRV ventily vč. termostatických hlavic. Litinové radiátory byly rekonstruované vč. jejich nátěrů.

Termín realizace: 6-8/2017