GDPR

Informace pro zákazníky - zpracování osobních údajů a poučení subjektu

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s prodejem našeho zboží a služeb provádíme zpracování vašich osobních údajů.

 

Správcem osobních údajů je: VT HRANICE s.r.o., Teplická 258, 753 01 Hranice, IČ 28651103

e-mail: vt-hranice@vt-hranice.cz, tel.: +420 581 696 420 (dále jen správce)

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka. V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy - fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (zejména jméno a adresa, kontakt), následnou fakturaci a případné řešení reklamací.

 

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit) a dále pro zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek. Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10- ti let.

 

Máte právo na:           

         - přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

         - opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

         - na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

         - vznesení námitek proti zpracování dle čl. 21 GDPR a na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

         - odvolání souhlasu se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                              Jiří Jurča – jednatel VT HRANICE s.r.o.

 

Nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018