Reference 2013

Bytový dům v obci Mrsklesy

Investor: Obec Mrsklesy

Realizace: Objekt  sociálního bydlení, pro sociálně slabší občany obce Mrsklesy. Kompletní dodávka ležaté kanalizace splaškové a dešťové, vodovodní přípojky pro jednotlivé jednotky. Rozvody vody a odpadů, kompletace ZTI.

Termín realizace: říjen - prosinec 2013

Hotel u sportovního areálu Véska

Investor: OHL ŽS a.s.

Realizace: Kompletní rozvody ležaté dešťové a splaškové kanalizace, vnitřní rozvody odpadního potrubí, rozvody TUV a SV včetně cirkulace, rozvody CU pro otopná tělesa a lavicové konvektory. Kompletní dodávka a montáž  strojovny osazené dvěma elektrokotly, nerezovým zásobníkem ACV, akumulačním zásobníkem REFLEX a automatickým doplňovacím zařízením. Kompletní dodávka a montáž zemního kolektoru včetně instalace tepelného čerpadla ALFA INNOTEC systém země-voda. Dodávka a montáž zařizovacích luxusních předmětů v v hotelových pokojích zn. JIKA Cubito. Autorem tohoto zdařilého projektu byla architektonická kancelář Rusín a Wahla z Brna. Autorům se navrženým řešením podařilo citlivě začlenit novou hmotu do okolního prostředí a zrealizovaná novostavba je plně v souznění s okolní přírodou.  

Termín realizace: leden - listopad 2013

Kulturní a informační centrum Zašová

Investor: Obec Zašová

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových rozvodů měděného potrubí ÚT k novým otopným tělesům a VZT ohřívačům, vč. připojení. Dodávka a montáž kotelny o výkonu 240kW.

Termín realizace: leden - červenec 2013

NsP Havířov – Rekonstrukce 4.podlažního infekčního pavilonu

Investor: Moravskoslezský kraj

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů kanalizace, požární a pitné vody, vč. finální kompletace ZTI. Dodávka a montáž nových rozvodů měděného potrubí ÚT k novým otopným tělesům a napojení na stávající předávací stanici, doplněnou o nový rezervní nerezový zásobník TÚV a nový rozdělovač s napojením topných okruhů a VZT.                                             Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod topné a chladné vody pro VZT jednotky, vč. připojení VZT ohřívačů a chladičů.

Termín realizace: leden - červenec 2013

Penny market Velká Bystřice

Investor: TM STAV s.r.o.

Realizace: Kompletní dodávka ležaté kanalizace a odpadního potrubí. Přeložka vodovodu litinovým potrubím DN 250, přípojka vodovodu DN 63. Vnitřní rozvody vody, včetně finální kompletace ZTI předmětů.

Termín realizace: červenec - září 2013

PZ Vsetín Bobrky – Areál Tenabo, výrobní hala s administrativou

Investor: G&Em s.r.o.

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů kanalizace, požární a pitné vody, vč. finální kompletace ZTI. Dodávka a montáž nových rozvodů měděného potrubí ÚT k novým otopným tělesům. Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod otopné vody ÚT, ohřevu TV a vzduchotechniku. Dodávka a montáž kotelny o výkonu 154kW, vč. ohřevu TUV a nerezového komínového systému SCHIEDEL. Dodávka a montáž ocelového potrubí pro rozvod vnitřního plynovodu a plynových infrazářičů pro vytápění výrobní haly.

Termín realizace: září - prosinec 2013

PZ Vsetín Bobrky – Výrobní hala modelů lodí s administrativou

Investor: Ing. Daniel Dušek

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů kanalizace, požární a pitné vody, vč. finální kompletace ZTI. Dodávka a montáž nových rozvodů vícevrstvého (ALPEX) potrubí ÚT k novým otopným tělesům. Dodávka a montáž kotelny o výkonu 49kW, vč. ohřevu TUV a nerezového komínového systému SCHIEDEL. Dodávka a montáž ocelového potrubí pro rozvod vnitřního plynovodu.

Termín realizace: září - prosinec 2013

Vsetínská nemocnice – stavební úpravy centrální sterilizace

Investor: Zlínský kraj

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů kanalizace, požární a pitné vody, vč. finální kompletace ZTI. Dodávka a montáž nových rozvodů měděného potrubí  ÚT k novým otopným tělesům. Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod otopné vody ÚT a napojení na stávající rozvod. Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod otopné a chladící vody pro VZT jednotku, vč. připojení.

Wawerkowa vila v Lipníku nad Bečvou, prvorepubliková funkcialistická vila

Investor: Imprestona plus s.r.o.

Realizace: Kompletní rekonstrukce stávajícího otopného systému, včetně osazení nových radiátorových těles a podlahových konvektorů, instalace plynového kotle Brötje, nové rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace, instalace nových zařizovacích sanitárních předmětů.

Termín realizace: leden - březen 2013