Reference 2013

Vsetínská nemocnice – stavební úpravy centrální sterilizace

Investor: Zlínský kraj

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů kanalizace, požární a pitné vody, vč. finální kompletace ZTI. Dodávka a montáž nových rozvodů měděného potrubí  ÚT k novým otopným tělesům. Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod otopné vody ÚT a napojení na stávající rozvod. Dodávka a montáž nových rozvodů ocelového potrubí pro rozvod otopné a chladící vody pro VZT jednotku, vč. připojení.