Strategie společnosti

Abychom dosáhli dobrých finančních výsledků, dodržujeme několik základních strategických linií:

 

Obory ve stavebnictví jsou hlavním předmětem našeho podnikání a proto se soustředíme výhradně na ně.

Usilujeme o vedoucí postavení v regionálních trzích.

Využíváme zkušenosti našich zaměstnanců a zázemí firmy.

Předvídáme a systémově řídíme rizika spojená s podnikáním.

V našich projektech prosazujeme ekologicky šetrné postupy, materiály a technologie.

Chceme se trvale udržet v oboru stavitelství, a to zvlášť s ohledem na dodržování etických zásad, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Klademe veliký důraz na přijímání a profesní rozvoj našich zaměstnanců.

Sledujeme nejnovější trendy v oboru stavebnictví a využíváme jejich potenciál.

 

 

V Hranicích 5.6.2020

 

Jiří Jurča – jednatel společnosti