Reference 2019

Národní dům Prostějov – rekonstrukce kotelny

Investor: Statutární město Prostějov

Realizace: Předmětem veřejné zakázky byla výměna technologie ve stávající plynové kotelně III. kategorie, umístěná v 1. podzemním podlaží objektu Národního domu Prostějov. K vytápění jsou instalovány dva stacionární plynové kondenzační kotle (BRÖTJE) o jmenovitém tepelném výkonu jednoho kotle 28 – 117 kW, celkový regulovatelný výkon kaskády dvou kotlů je 234 kW. Odvod spalin od kotlů je proveden společným kouřovodem z plastového potrubí DN200 napojeným do stávajícího komínového průduchu potrubím DN200. Sání spalovacího vzduchu je přiveden pro každý kotel zvlášť plastovým kanalizačním potrubím DN160 z fasády objektu. Pro doplňování a udržování tlaku v topném systému je osazeno automatické vyrovnávací a doplňovací zařízení s odplyněním (REFLEX). Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový řídicí systém SIEMENS.

Termín realizace: 6-9/2019

Opravy 7ks bytových jednotek - Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Realizace: Předmětem plnění byla kompletní oprava 7 ks bytových jednotek v majektu města Přerov.  

Termín realizace: 2-5/2019

Rekonstrukce kotelny PK 1406 v bytovém domě Bělidla 1405-1407

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem

Realizace: Jako zdroj tepla pro bytový dům jsou instalovány v prostoru kotelny 1.pp  2 kondenzační plynové kotle o topném výkonu 2x 49 kW (BRÖTJE) v závěsném provedení. Kotlový okruh je zapojen pomocí tzv. Tiechelmanna. Kotlový okruh je od okruhu vytápění hydraulicky oddělen tzv. hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Oběh topné vody pro ústřední vytápění je zajištěný samostatným oběhovým čerpadlem. Topný systém je rozdělen na 4 samostatné topné větve: 1-č.p.1405, 2-č.p.1406, 3-č.p.1407 a větev pro ohřev teplé vody-nesměšovaná. Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový řídicí systém SIEMENS. 

Termín realizace: 8-10/2019

Rekonstrukce Sokolovny v Miloticích nad Bečvou - nové byty

Investor: Obec Milotice nad Bečvou

Realizace: V rámci I.etapy rekonstrukce sokolovny Milotice nad Bečvou, byla provedena výstavba 4 bytových jednotek. Našim plněním byly kompletní dodávky části ÚT, ZTI a plynu. 

Termín realizace: 12/2018 - 4/2019

SOŠ J. Sousedíka Vsetín – Rekonstrukce ústředního topení Benátky

Investor: Zlínský kraj

Realizace: Předmětem plnění byla kompletní rekonstrukce ústředního topení ve všech pavilonech a páteřního rozvodu SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Byly instalovány ve všech pavilonech nové výměníkové stanice s nadřazenou ekvitermní regulací, nové otopné tělesa a v tělocvičně stropní sálavé panely.  

Termín realizace: 5-10/2019

SPŠS Lipník nad Bečvou - rekonstrukce kotelny

Investor: Olomoucký kraj

Realizace: Předmětem plnění byla rekonstrukce plynové kotelny v samostatné místnosti v 1. PP školy v prostorách původní plynové kotelny. Novým zdrojem tepla je plynová kotelna III. kategorie (celkový instalovaný výkon plynové kotelny 284 kW). V plynové kotelně jsou nově osazena dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů, zn. VIESSMANN VITOCROSSAL 200 (47 - 142 kW při teplotním spádu 50/30 °C). Plynová kotelna je řízena ekvitermním regulátorem s vazbou na venkovní teplotu a kaskádovým řazením kotlů Vitotronic 300-K MW1B. Oba osazené plynové kotle jsou v provedení s uzavřenou spalovací komorou. Nadřazená regulace je v provedení SIEMENS. 

Termín realizace: 8-9/2019

ZŠ Trávníky a Sychrov, Vsetín - ŘEMESLO MÁ BUDOUCNOST

Investor: Město Vsetín

Realizace: V rámci dotačního projektu "Řemeslo má budoucnost" byly provedené stavební úpravy a modernizace budov: laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny, sociální zázemí, sklady pomůcek, úklidové komory), odborné kabinety, školní poradenské pracoviště, nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, šatny a toalety pro potřeby nově vybudovaných kapacit, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor, zajištění bezbariérového přístupu a modernizace související inženýrské sítě v rámci stavby. Naší dodávkou byla kompletní část ÚT a ZTI.

Termín realizace: 11/2018 - 02/2019