Kotlíková dotace

KOTLÍKOVÁ DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO ZDROJE TEPLA

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Chcete vědět více o programu Kotlíkové dotace? Vyplňte formulář a my prověříme vaše aktuální možnosti o získání dotace.