Kotlíková dotace

Konec starých kotlů v domácnostech se odkládá o dva roky. Vláda dne 7.4.2022 podpořila návrh ministerstva životního prostředí, aby se termín zákazu jejich provozu odložil na 1. září 2024.

Konec kotlů první a druhé emisní třídy, které nejvíce znečišťují vzduch v obcích a poškozují zdraví sousedů, přitom vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší z roku 2012. Už od roku 2014 platí zákaz jejich „umisťování na trh“ (tedy kromě doprodeje zásob), od roku 2018 se nesmí uvádět na trh ani kotle třetí emisní třídy.

Se zákazem provozu nejstarších kotlů na pevná paliva (nejčastěji uhlí) se počítalo od letošního září. Domácnostem, které by výměnu nestihly ani během desetileté lhůty a výrazným státním dotacím, měla hrozit pokuta až 50 tisíc korun, a to i opakovaně.

 

Ke kotlíkovým dotacím více informací zde

V případě bližších informacích v jednotlivých regiónů nás kontaktujte: e-mail