Reference 2012

Výrobní závod firmy JANEK spol. s r.o. – Rožnov p/R

Investor: JANEK spol. s r.o.

Realizace: Jednalo se o kompletní rekonstrukci stávajícího výrobního závodu, demontáže stávajících rozvodů vody a ÚT a následnou dodávku a montáž nových vnitřních rozvodů vody a kanalizace, ocelového potrubí ÚT, dodávku a montáž kotelny o výkonu 120kW, rozvody vzduchu, rozvody požární vody a finální kompletaci ZTI. Stavba získala čestné uznání v soutěži Stavba roku 2012 v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby.

Termín realizace: 10/2011-11/2012

Referenční list: Zobrazit soubor

Záchranná stanice Karolínka

Investor: Obec Karolínka

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž ležaté kanalizace, nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT měděných rozvodů k novým otopným tělesům, dodávka a montáž zařízení ZTI. Rozvody ÚT a TUV byly napojeny na stávající plynovou kotelnu v budově obecního úřadu Karolínka.

Termín realizace: 11/2012 -2/2013

Instalace OPS do objektů v okruhu VST Policie Vsetín

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Předmětem realizace byla kompletní dodávka a montáž 3 ks předávacích stanic napojené na stávající sekundární rozvody, dodávka a montáž primárních rozvodů z předizolovaného potrubí z páteřního horkovodního potrubí. Součástí dodávky byly stavební práce, izolace, elektro a měření a regulace.

Termín realizace: 06-08/2012

Připojení věžové budovy na ul. Smetanova, č.p. 1484, Vsetín k CZT

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Z páteřního horkovodního potrubí byla provedena horkovodní přípojka z předizolovaného potrubí do věžové budovy, ve které byla zrealizovaná výměníková stanice, která je napojena na stávající rozdělovač rozvodů ÚT budovy. Nový ohřev TUV byl napojen na stávající rozvody. Součástí dodávky bylo elektro, měření a regulace, a další související práce.

Termín realizace: 07-08/2012

AUSTIN DETONATOR přeložka inženýrských sítí RÁZTOKA

Investor: AUSTIN DETONATOR s.r.o.

Realizace: Demontáž stávajících rozvodů a následná dodávka a montáž nových horkovodních rozvodů z předizolovaného potrubí, vodovodního potrubí, kanalizačního potrubí, splaškového potrubí a potrubí stlačeného vzduchu. Součástí přeložky bylo zřízení nové inženýrské přípojky (horkovod, kanalizace, vzduch, voda) pro obj.44 a úprava a přemístění předávací stanice.

Termín realizace: 07-08/2012

ELEKTRON-ETTO,s.r.o. Hustopeče nad Bečvou

Investor: ELEKTRON-ETTO, s.r.o.

Realizace: Realizovala se dodávka a montáž nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT měděných rozvodů k otopným tělesům, dodávka a montáž zařízení ZTI, osazení plynového kotle, přesunutí vodovodní přípojky, osazení a dopojení stávajících plynových jednotek.

Termín realizace: 02/2012-09/2012

Jižní obchvat Opavy-rekonstrukce a přístavba haly SSMSK SO 03; SO 10

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Realizace: Dodávka a montáž ležaté kanalizace, nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT měděných rozvodů k novým otopným tělesům. Dodávka a montáž zařízení ZTI, osazení plynových kotlů, plynových teplovzdušných jednotek, jejich dopojení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy.

Termín realizace: 11/2011-06/2012

AUSTIN DETONATOR objekt č.62, Vsetín

Investor: AUSTIN DETONATOR s.r.o.

Realizace: Předmětem zakázky byla dodávka a montáž ležaté splaškové a dešťové kanalizace, zřízení vodovodní přípojky, zřízení přípojky tepla a vzduchu. Kompletní rozvody vnitřního vodovodu včetně kompletace ZTI, rozvody ÚT a osazení otopných těles, včetně rozvodů vzduchu v lisované uhlíkové oceli.

Termín realizace: 06/2012-10/2012

PENNY MARKET Karolínka

Investor: PENNY MARKET s.r.o.

Realizace: Byla provedena dodávka a montáž nových rozvodů vody, včetně požárního potrubí a ÚT ocelových rozvodů k otopným tělesům a vzduchotechnickým jednotkám, plus dodávka a montáž vnitřních rozvodů plynu, dodávka a montáž zařízení ZTI vč. zřízení samostatné kotelny pro market a zvlášť pro nájemce – řezník.

Termín realizace: 08/2012-01/2013

Nové topné zdroje ZŠ Šromotovo náměstí a ZŠ 1.Máje v Hranicích

Investor: Město Hranice

Realizace: Předmětem zakázky bylo zrušení stávajících kotelen a jejich rozdělení a umístění blíž k vytápěcím prostorám, včetně stavebních prací souvisejících s úpravou stávajících prostor, dodávka a montáž nerez komínových těles, napojení se na stávající rozvody a kompletní dodávka vnitřního vybavení kotelen včetně měření a regulace.

Termín realizace: 07/2012-10/2012