Reference 2014

Centrálního tenisový dvorec ve Vésce u Olomouce

Investor: OHL ŽS a.s.

Realizace: Kompletní ZTI, Zavlažovací systém.

Termín realizace: 12/2013-3/2014

Depo České pošty - Vsetín

Investor: Česká pošta

Realizace: Veškeré inženýrské přípojky (voda, kanalizace,plyn). Plynová kotelna s rozvody ÚT. Kompletní ZTI pro sociální zázemí zaměstnaců depa. Teplovzdušné jednotky pro vytápění skladu depa.

Termín realizace: květen - srpen 2014

Montáž koogenerační jednotky o výkonu 300 kW

Investor: TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.

Realizace: Montáž koogenerační jednotky o výkonu 300kW, 2,5 m3 akumulační nádrže, průmyslového plynovodu. Dále přepojení na stávající topný systém.

Termín realizace: leden - únor 2014

PENNY market, Brumov - Bylnice

Investor: TM STAV s.r.o.

Realizace: Kompletní dodávka ležaté kanalizace a odpadního potrubí. Přeložka vodovodu litinovým potrubím DN 250, přípojka vodovodu DN 63. Vnitřní rozvody vody, včetně finální kompletace ZTI předmětů.

Termín realizace: leden - březen 2014

PLANEO ELEKTRO - Staré Město

Investor: Planeo elektro - TM STAV

Realizace: Byly vybudovány nové obchodní prostory prodejny sítě ELEKTRO PLANEO ve Starém Městě, okr. Uherské Hradiště. Naším předmětem provedení díla bylo napojení objektu na inženýrské sítě (vodovodní přípojka, kanalizační přípojky, plynovodní přípojka), systému vytápění (Plynová kotelna, ÚT, napojení VZT) a zdravoinstalace v objektu (rozvod vody, požární rozvod s napojením na hydranty, rozvod kanalizace, plynový rozvod a zařizovací předměty v sociálním zázemí prodejny).

Termín realizace: květen - srpen 2014

Rekonstrukce lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou

Investor: Lázně Teplice nad Bečvou, a.s.

Realizace: Rekonstrukce rozvodů topení, vody a kanalizace. Osazení nových zařizovacích předmětů v celém lázeňském domě.

Termín realizace: leden - únor 2014

Rekonstrukce topení a sociálního zařízení - ZŠ Šafaříková, Valašské Meziříčí

Investor: Město Valašské Meziříčí

Realizace: Předmětem rekonstrukce školy ve Valašském Meziříčí byly kompletní nové měděné rozvody ÚT, výměna radiátorů, rozvody vody a kanalizace, nové sociální zázemí (WC, Umývarny,Úklidové místnosti), úprava hlavního rozdělovače z napojení na primární centralizovaný rozvod z DEZY. Zároveň byly vyměněny hlavní páteřní rozvody ÚT, vody a kanalizace. 

Termín realizace: červenec - srpen 2014

RICE Plzeň

Investor: Západočeská univerzita v Plzni

Realizace: Regionální inovační centrum elektrotechniky je nové unikátní výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. RICE čítá přes 140 výzkumníků (k 1.1.2014) a podílí se na řešení projektů s celkovým rozpočtem přes 2 miliardy korun. RICE pokrývá kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu, přes výzkum aplikovaný, až po vývoj a testování funkčních vzorků a prototypů. Nově budované centrum bude disponovat světově unikátní výzkumnou infrastrukturou, např. halovou laboratoří a zkušebnou vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravních systémů, speciálními laboratořemi materiálů a senzorů především na organické bázi, včetně tzv.„čistých prostor“, speciálními mikroskopickými laboratořemi nebo rentgenovou diagnostikou. Naše společnost provádí pro GD Zlínstav, kompletní zařízení budov v oblasti ÚT a ZTI.

Termín realizace: červenec 2014 - prosinec 2015

VUT Brno, Purkyňova - rekonstrukce kolejí

Investor: VUT BRNO - GD Zlínstav

Realizace: Odvodnění střechy systémem GEBERIT PLUVIA. Rozvody vody, topení včetně zařizovacích předmětů a deskových radiátorů. Hlavní vodovodní přípojka pro objekt.

Termín realizace: červenec 2014 - duben 2015