Reference 2014

PLANEO ELEKTRO - Staré Město

Investor: Planeo elektro - TM STAV

Realizace: Byly vybudovány nové obchodní prostory prodejny sítě ELEKTRO PLANEO ve Starém Městě, okr. Uherské Hradiště. Naším předmětem provedení díla bylo napojení objektu na inženýrské sítě (vodovodní přípojka, kanalizační přípojky, plynovodní přípojka), systému vytápění (Plynová kotelna, ÚT, napojení VZT) a zdravoinstalace v objektu (rozvod vody, požární rozvod s napojením na hydranty, rozvod kanalizace, plynový rozvod a zařizovací předměty v sociálním zázemí prodejny).

Termín realizace: květen - srpen 2014