Tepelné čerpadla

 

Lze říct, že jeden z hlavních důvodů, proč si pořídit tepelné čerpadlo, je jeho vysoká účinnost, která se stanovuje tzv. topným faktorem. Topný faktor je poměr mezi dodanou energií a získaným teplem. V případě, že sestava tepelného čerpadla má faktor 4 to znamená, že na 1 kW dodané elektrické energie vyrobí čerpadlo až 4 kW tepla. Tepelný faktor u čerpadel se pohybuje v rozmezí od 3 – 6. U čerpadel typu vzduch – voda tento topný faktor nejvíce kolísá v průběhu roku, protože závisí na teplotě venkovního vzduchu. Naopak u čerpadel typu země – voda je topný faktor stejný v průběhu celého roku.

Efektivita tepelných čerpadel

Pro tepelná čerpadla je velmi důležitá jejich nejvyšší efektivita, získání tepla v porovnání z jiných zdrojů tepla (1kW elektrické energie vyrobí až 5 kW tepla). Dále při odběru elektřiny pro tepelné čerpadlo máte speciální tarif na její odběr a to 22 hodin denně. O návratnosti se dozvíte níže. Návratnost investice do tepelného čerpadla se liší u novostaveb a  starých domů. V případě, že vyměníte původní neekologický zdroj topení za tepelné čerpadlo nebo pokud v novostavbě budete vytápět tepelným čerpadlem, máte možnost získat státní dotace, které bezesporu ušetří Vaše finance a návratnost se tímto zkrátí.

Návratnost investice do tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla dokážou ušetřit kolem 45 – 55% celkových nákladů v rodinném domě, což může dělat i několik desítek tisíc korun. Pořídíte-li si tepelné čerpadlo, návratnost se pohybuje kolem 6 - 8 let. Optimální návratnost přímo souvisí s navržením typu a výkonu tepelného čerpadla a v neposlední řadě použitým předávacím systémem (např. otopné tělesa, podlahové topení). V případě neodborného návrhu může být návratnost v horizontu životnosti tepelného čerpadla a to může být až 15 let a v takovém případě je investice do tepelného čerpadla neekonomická.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Výrobci tepelných čerpadel

Dimenzování hlubinných vrtů

Poptávkový formulář na tepelné čerpadlo