Solární ohřev

 

Návratnost investic do solárního ohřevu užitkové vody je zcela bez rizika a velmi výhodná. Vzhledem k neustálenému zvyšování cen energií, které nás každoročně postihuje, dochází ke snižování návratnosti a zároveň současné solární systémy mají životnost 30 let i více. Po naplnění návratnosti investice solární systém svému majiteli dokáže vydělávat finance, které by musel dát za nákup jiné energie. Jelikož klasické zdroje energií neustále ubývají, roste i suma, kterou solární systém vydělá.

Průměrně se počítá, že již při instalaci 4 m2solárních panelů pokryjete náklady na ohřev užitkové vody téměř ze 70%, zbytek potřebné energie je nutné zajistit jinými zdroji tepla, např. tepelnými čerpadly nebo ekologickými kotli. Návratnost investice je kolem 6 let na rozdíl od vytápění elektrickou energií. Nehledě na to, že provoz solárních panelů je velmi spolehlivý, plně automatizovaný a  je téměř bezúdržbový. V neposlední řadě, přispíváte ke zlepšení životního prostředí.

Ceny solárních systémů

Cena solárních systémů je závislá na jednotlivých typech a také velikosti systému. K ceně systému je nutno také ještě přičíst cenu montáže. Cena se může i lišit, jelikož montáž je nutno přizpůsobit danému objektu, protože může být např. použito více materiálu, než je v původním rozpisu u dané sestavy. Naopak cenu lze snížit o dotace, které poskytuje stát, např. zelená úsporám.

Jak je důležitý sluneční svit

Nakonec je nutné také zmínit, že návratnost do solárního ohřevu je také závislá na jejich umístění, slunečním svitu a jejich využití. Proto při výběru solárního systému pro ohřev vody byste měli zohlednit typ střechy, její polohu a natočení. Také musíte vzít v úvahu počet osob v domácnosti. I přes počáteční vyšší investice se vyplatí investovat do solárního ohřevu užitkové vody i topení. Sluneční energie nic nestojí a  je téměř nevyčerpatelná.

Jak vybrat solární systém?

Solární ohřev bazénu

Poptávkový formulář na solární systém