Reference 2009

Parovod v areálu bývalé zbrojovky

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Komplexní rekonstrukce parovodu v areálu bývalé Zbrojovky.

KAUFLAND Vsetín

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Přeložka parovodu z předizolovaného potrubí DN300.

Cihelna v Jezernici

Investor: WIENBERGER a.s.

Realizace: Kanalizace, rozvod požární a technologické vody, ZTI a ÚT včetně plynové kotelny. Generální dodavatel : SKANSKA a.s.

Budova sociálních služeb v Hranicích

Investor: EKOLTES Hranice a.s.

Realizace: Plně automatizovaná plynová kotelna napojená na centrální dispečink Struhlovsko, Hranice. Komplexní dodávka technologie topení, stavebních prací a MaRu.

Teplovod z předizolovaného potrubí a chlazení zimního stadionu ve Studénce.

Investor: Městské inženýrské sítě Studénka a.s.

Realizace: I.etapa: Výměna předizolovaného potrubí na sídlišti, II.etapa: Dodávka technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce. Součástí chlazení byla i rekuperace tepla pro krytý bazén ve Studénce.

Městská ubytovna v Hranicích

Investor: EKOLTES Hranice a.s.

Realizace: Plně automatizovaná plynová kotelna Městské ubytovny v Hranicích, která je napojená na centrální dispečink Struhlovsko, Hranice. Komplexní dodávka technologie topení, stavebních prací a MaRu.

III/04720 Přerov, most u elektrárny

Investor: Olomoucký kraj

Realizace: I.etapa – Přeložení potrubí parovodu z důvodu rozšíření vozovky napojenou na most. II.etapa – úprava parního potrubí (DN400) na mostní konstrukci. Generální dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Komerční centrum Duchcov

Investor: TESCO STORES ČR a.s.

Realizace: Nově vybudovaná prodejna, kompletní dodávka rozvodů vody, kanalizace, zařizovacích předmětů a ÚT vč.kotle Buderus a nerez odkouření

Referenční list: Zobrazit soubor

SOPŠ a SOU strojírenské Hranice – dílny odborné výuky

Investor: Olomoucký kraj, ul.Jeremenkova 40a

Realizace: Kompletní dodávka a montáž ocelové montované haly konstrukce HARD, včetně stavebních prací a přeložek inženýrských sítí.

Referenční list: Zobrazit soubor

ZÚ Vídeň – Rekonstrukce bytového objektu

Investor: MZV ČR, Praha 1

Realizace: Rozsáhlá rekonstrukce tří obytných sekcí sloužící pro potřeby ambasády ČR ve Vídni, provedení veškerých rozvodů vody a odpadů, vedení ÚT a závěrečné kompletace zařizovacích předmětů, včetně dodávky hydromasážní vany Carmen a schlazovacího nerez bazénku v prostoru sauny

Referenční list: Zobrazit soubor

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

Investor: IMMORENT ČR s.r.o.

Realizace: Rozsáhlá přestavba bývalého areálu pivovaru na administrativní centrum, kompletní dodávka zdravotechniky a ústředního vytápění

VN Olomouc-Hospodářský dvůr-zdravotnické provozy

Investor: Vojenská nemocnice Olomouc

Realizace: Celková rekonstrukce stávajícího objektu na nemocniční zařízení, kompletní dodávka a montáž zdravotechniky, ústředního vytápění a rozvodů chladu.

Krytý plavecký areál v Hranicích

Investor: Ekoltes Hranice a.s.

Realizace: Výstavba městské plovárny, celková dodávka a montáž ZTI a ÚT včetně instalace a spuštění kotlů Hoval

Samostatný topný zdroj pro vytápění a ohřev TUV Hranice, ul.Galašova

Investor: RTM s.r.o.

Realizace: Úprava sklepních prostor v panelovém domě na domovní kotelnu, kompletní dodávka kaskády kotlů IMMERGAS , zásobníků TUV, atd., včetně komínu na líci fasády systém SCHIEDEL.

Rekonstrukce kotelny K12 Hranice

Investor: Ekoltes Hranice a.s.

Realizace: Kompletní rekonstrukce stávající kotelny K12 na ul.Jaselská, sestávající se z demontáže stávajících kotlů, stavebních úprav v interiéru, výměny střešní konstrukce a dodávky kotlů HOVAL.

Referenční list: Zobrazit soubor

Prodejna potravin LIDL ČR, Olomouc, ul. Lazecká

Investor: Lidl Česká republika v.o.s.

Realizace: Novostavba prodejny LIDL, dodávka a montáž ZTI a ÚT, včetně vnitřního rozvodu plynu