Reference 2009

Městská ubytovna v Hranicích

Investor: EKOLTES Hranice a.s.

Realizace: Plně automatizovaná plynová kotelna Městské ubytovny v Hranicích, která je napojená na centrální dispečink Struhlovsko, Hranice. Komplexní dodávka technologie topení, stavebních prací a MaRu.