Reference 2017

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HALY Č.7 FIRMY TRIMILL VE VSETÍNĚ

Investor: TRIMILL a.s.

Realizace: Dodávka a montáž části ZTI (vodoinstalace, kanalizace, plynoinstalace, odvodnění střech) a vytápění.  

Termín realizace: 12/2016 - 12/2017

REKONSTRUKCE KOTELNY SPŠ HRANICE

Investor: OLOMOUCKÝ KRAJ

Realizace: Decentralizace topení areálu Středního odborného učiliště (SPŠ Hranice) na ul. Teplická, Hranice. Předmětem díla je nová kotelna s vestavbou nových zdrojů tepla pro jednotlivé objekty SPŠ Hranice: Pro objekt A+D1+D2 přístavba +E+F: 3x plynový kondenzační kotel o výkonu 3x85 kW včetně nové strojovny v objektu A a nového komína. D2 hala: 2x plynová vytápěcí jednotka výkonu 2x21 kW + 5x plynová vytápěcí jednotka o výkonu 5x28 kW. G hala: 6x plynová vytápěcí jednotka výkonu 6x21 kW + 2x plynová vytápěcí jednotka o výkonu 2x28 kW. G přístavba: 2x plynový kondenzační kotel o výkonu 2x45 kW včetně nové strojovny a nového komína.

Termín realizace: 12/2016 - 5/2017

MŠ Opatovice - II.etapa rekonstrukce

Investor: Obec Opatovice

Realizace: Rekonstrukce sociálních zařízení (vč. zařizovacích předmětů a rozvodů vody a kanalizace) a výměna otopných těles v 2NP.

Termín realizace: 7-8/2017

SOŠ Lesnická a strojírenská Šternberk - kotelna

Investor: OLOMOUCKÝ KRAJ

Realizace: Předmětem plnění byla nová plynová kotelna do 1. PP domova mládeže. Stávající dožitá plynová kotelna ve 4.NP se zdemontovala. Nová plynová kotelna je osazena 3 nástěnnými kondenzačními kotli, každý o výkonu 100kW, zapojenými do kaskády. Novým akumulačním zásobníkem na teplou užitkovou vodu o objemu 1000l a novým deskovým výměníkem pro přípravu teplé užitkové vody o výkonu 300 kW. Strojní dodávky kotelny byla rovněž v nových dodávkách a montážích včetně nového exteriérového komína. Předmětem plnění byly i související práce PSV a montáže na kanalizaci, rozvodech vody, silnoproudé elektroinstalaci, MaR, přívodu spalovacího vzduchu do kotelny, odkouření a vytápění. V centrální chodbě 1. PP domova mládeže prošly rekonstrukcí ležaté rozvody studené vody, teplé užitkové vody, cirkulační vody, ležaté rozvody vytápění a osvětlení této chodby.

Termín realizace: 8-10/2017

Střední zdravotnická škola Vsetín

Investor: ZLÍNSKÝ KRAJ

Realizace: Rekonstrukce rozvodů teplé vody (v nerezi) a topení (v uhlíkové oceli) a to včetně hlavního regulačního rozdělovače (sběrače) a MaR. Dále byly na všech radiátorech vyměněné TRV ventily vč. termostatických hlavic. Litinové radiátory byly rekonstruované vč. jejich nátěrů.

Termín realizace: 6-8/2017

Úprava ohřevu TUV v kotelně Vsetínská PK 36 v Bystřici pod Hostýnem

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem

Realizace: Rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody v kotelně. Instalace nového 1.000 litrového zásobníku teplé užitkové vody, včetně napojení na topnou vodu, z okruhu hlavního stávajícího rozdělovače. Součástí dodávky je kompletní měření a regulace celé kotelny vč. napojení na centrální dispečink.

Termín realizace: 10-11/2017

ZŠ PRAKTICKÁ, ul.TURKMENSKÁ, VSETÍN

Investor: ZLÍNSKÝ KRAJ

Realizace: Úprava ÚT a kompletní dodávka VZT pro vytápění a větrání tříd pomocí topných konvektorů s vestavěným rekupurátorem vzduchu. Dodávka VZT jednotky pro větrání kuchyně a VZT jednotek pro větrání sociálních zařízení včetně VZT rozvodů.

Termín realizace: 7-10/2017