Reference 2017

Úprava ohřevu TUV v kotelně Vsetínská PK 36 v Bystřici pod Hostýnem

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem

Realizace: Rekonstrukce rozvodů studené a teplé vody v kotelně. Instalace nového 1.000 litrového zásobníku teplé užitkové vody, včetně napojení na topnou vodu, z okruhu hlavního stávajícího rozdělovače. Součástí dodávky je kompletní měření a regulace celé kotelny vč. napojení na centrální dispečink.

Termín realizace: 10-11/2017