Reference 2017

MŠ Opatovice - II.etapa rekonstrukce

Investor: Obec Opatovice

Realizace: Rekonstrukce sociálních zařízení (vč. zařizovacích předmětů a rozvodů vody a kanalizace) a výměna otopných těles v 2NP.

Termín realizace: 7-8/2017