Reference 2012

Instalace OPS do objektů v okruhu VST Policie Vsetín

Investor: Zásobování teplem Vsetín, a.s.

Realizace: Předmětem realizace byla kompletní dodávka a montáž 3 ks předávacích stanic napojené na stávající sekundární rozvody, dodávka a montáž primárních rozvodů z předizolovaného potrubí z páteřního horkovodního potrubí. Součástí dodávky byly stavební práce, izolace, elektro a měření a regulace.

Termín realizace: 06-08/2012