Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech“.
 

Nová zelená úsporám

Jsme odborným dodavatelem

Dotace na rodinné domy

Průvodce jak získat dotaci

Jsme Vašim odborným dodavatelem

Na co a kolik lze získat dotaci

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Stav výzvy:

Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22.10.2015 a je do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021. Aktuální dokumenty k programům si můžete stáhnout ZDE.

V rámci Nové zelené úsporám je také pár zajímavých novinek. Od 1.9.2018 mohou investoři žádat o proplacení dotace i u práce svépomocí. Také přibyla možnost získat dotaci na externí stínicí techniku. V rámci NZU je možné získat dotaci na kompletní nebo částečné zateplení, výměnu oken a dveří, pořízení nového zdroje tepla (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, krbová kamna, ...), fotovoltaiku, rekuperaci, solární termické panely.

Níže přikládáme podmínky pro získání dotace z jednotlivých dotačních programů:

Dotace na tepelné čerpadlo v Nové zelená úsporám

  • dotace 65.000Kč na TČ vzduch-voda, 85.000Kč na TČ země-voda (při současném zateplení jakékoliv konstrukce v domě je dotace o 20.000Kč vyšší)
  • původní zdroj musí být kamna, lokální topidla na fosilní paliva nebo elektrokotel
  • možno použít i u novostavby (pouze na vzduch-voda) - montáž proběhne nadvakrát (nejdříve vnitřní jednotka, po kolaudaci venkovní jednotka), důležité je ověřit na stavebním úřadě, zda dům zkolaudují s elektrokotlem (což je vnitřní jednotka)
  • dům nemusí být zateplen a nemusí se plnit žádné další podmínky
  • možno vyřídit až 24 měsíců zpětně po montáži nebo před montáží, aby měl investor jistotu získání dotace


Dotace na tepelné čerpadlo u novostavby nebo za aktuální plynový/elektro kotel 

  • dotace se vztahují vždy na náhradu za původní zdroj 

 

Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo

  • dotace 80%, max. 120.000Kč
  • nutno mít doma zapojený kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy s ručním přikládáním, musí být revizní zpráva
  • při kombinaci s programem Nová zelená úsporám na zateplení, výměnu oken nebo osazení solárních termických panelů je dotační bonus až 20.000Kč
  • dotaci možno vyřídit na čerpadla pořízená po 15.7.2015