Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech“.
 

Nová zelená úsporám

Jsme odborným dodavatelem

Dotace na rodinné domy

Průvodce jak získat dotaci

Jsme Vašim odborným dodavatelem

Na co a kolik lze získat dotaci

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Stav výzvy:

Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22.10.2015 a je do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021. Aktuální dokumenty k programům si můžete stáhnout ZDE.